top of page

รอยแตกลายงาStretch away program เป็นนวัตกรรมสูตรเฉพาะลิขสิทธิ์ของ 22 square clinic ถูกคิดค้นมาเพื่อแก้ปัญหารอยแตกลายงาโดย ด้วยพิโคเซกเคินเลเซอร์ผสมผสานกับ CU technology เทคนิคพิเศษจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประเทศเกาหลี ช่วยตัดผังผืดที่ดึงรั้งใต้ผิวถึงชั้นลึกสุดและเกลี่ยผิวให้ราบเรียบ จนรู้สึกถึงความแตกต่างได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำ ร่วมไปกับการฉีดสารสร้างโครงข่ายเพื่อให้คอลลาเจนใหม่ที่ถูกกระตุ้นสามารถเกาะเกี่ยวใต้ผิวที่แตกลายงาและดันตัวนูนเต็มใกล้เคียงผิวปกติข้างเคียง

Comments


bottom of page